چرا Cryptocurrency سیستم عامل بعدی سرمایه داری خواهد بود

پول برای همیشه دوام نخواهد داشت - این تضمین شده است

این امر هنگامی که مبادله مبدل شده و به عنوان یکی از ویژگیهای نخستین سیستم اقتصادی علوم انسانی وجود ندارد ، وجود نخواهد داشت ، و در صورت عدم استفاده از مزیت آن ، دوام خواهد یافت. آن زمان خیلی سریعتر از آن است که سنت گرایان اعتراف کنند اعتراف کنند.

واقعیت این است که تکامل ما به یک جامعه عمدتا بدون پول تقریباً کامل است. به ندرت از نظر جسمی به من پول می دهند ، می توانم از یک طرف تعداد دفعاتی که در 3 سال گذشته در کیف پولم پول نقد داشته ام ، حساب کنم. کاغذهای نقدی و سکه های فلزی پیش از تاریخ است.

این همان چیزی است که کسانی که با احتیاط از Crytocurrency حباب می کنند ، نمی توانند درک کنند. پول اهمیتی نمی دهد که شما فکر می کنید. این صرفاً وسیله مبادله ای است. هنگامی که این ابزار با کارآمدتری جایگزین شود ، منقرض می شود. در حال حاضر این یک گونه محافظت شده با چند مورخ در تلاش برای احیای آن است. متأسفانه ، شکارچیان هر ستونی را که یکی از زیر سیستم قرار گرفته است ، پایین می آورند.

به زودی سقوط خواهد کرد.

با ارزیابی های فیات که دیگر به هیچ کالایی گره خورده است - با این که قیمت آن کاملاً مستقل است و شرط ارزشیابی آن است که ما به طور مشترک معتقدیم این است - یک استدلال صادقانه و جدی به من بدهید که من را متقاعد می کند که فیات نیز حباب نیست. یک دلیل منسجم برای من بیان کنید که چرا اگر امروز از ارزش پول کاغذ دست کشیدیم ، فردا ارزش آن را داشت. بدون استناد به استدلال سابقه تاریخی ، میزان و مقیاس بانکهای مرکزی یا قولی که این موسسات برای حفظ یک ارزش گذاری خاص داده اند ، شما چه اعتقادی دارید در مورد آن استدلال کنید؟ اصولاً هنوز هم یک سوال اعتماد و اعتقاد است. این امر شما را مجبور می کند در نظر بگیرید که ممکن است یک راه حل فناوری وجود داشته باشد که یک سطح یا اعتماد را مجبور کند و معتقد است که در یک سیستم تحت هدایت انسان غیرقابل تصور است.

استدلال شما ممکن است هنوز هم این باشد که cryptocurrency یک حباب است ، اما من این منظر را برای شما مطرح می کنم که همه پول است. این محصولی از اعتقادات ما است که با این امید ازدواج کردیم که ارزش آن باقی بماند. سهام ، سهام و اوراق Ditto.

پول است و برای 30 سال گذشته ، یک ساختار فکری با محوریت اعتماد علوم انسانی به حکومت است - اما اعتماد به این مؤسسات در یک سطح تاریخی قرار دارد. ما به دلایلی که آنها برای تصمیماتی که می گیرند اعتماد نمی کنند ، آنها انگیزه ای برای عمل به نفع ما یا توانایی آنها برای تحقق آینده بهتر دارند.

Cryptocurrency فقط آینده نیست ، زیرا این همان چیزی است که شما معتقد به یک گروه متعهد رویایی هستید. این آینده است زیرا این یک سیستم عامل جدید برای جهانی غیر متمرکز است. این آینده است زیرا کنترل چیزهایی را که ما بیشتر به آنها وابسته هستیم ، کنترل می کند. این آینده است زیرا در حال حاضر در اینجا تفاوت در نحوه عمل ما وجود دارد. بیت کوین به کلیه ونزوئلا ها امکان داده است که بتوانند جایگزینی برای تورم فلج کننده داشته باشند که در اثر فساد کنترل نشده باقی مانده است.

  • دیگر لازم نیست که به یک دولت اعتماد کنیم تا بر ما سلطنت کند و بی دقتی سیاست پولی خطرناک را توصیف کند که باید بپذیریم.
  • دیگر نباید شرایط سخت افزاری را که به دلیل مداخله دولت در یک فروپاشی مالی به ما تحمیل شده است بپذیریم ، جایی که مجازاتی برای هیچ یک از افرادی که این امر را ایجاد کرده اند وجود ندارد.
  • دیگر آینده ما وابسته به هوس دولت ها نیست.

شما می توانید هرگونه استدلالی را که دوست دارید در مورد ارزش افزوده Cryptocurrency ، در مورد دستکاری در مورد آن ، بودن یک رسانه مناسب برای انجام معاملات فرکانس بالا ، مطرح کنید.

خوب است اما چه قیمتی را در اختیار کنترل خود قرار می دهید؟

شما با چه برنامه ای به اعتماد برنامه ریزی شده به یک دفترچه تغییرناپذیر که در آن شرکت کنندگان کلیدهای چگونگی توسعه این سکو را دارند ، قرار می دهید. تصمیم گیری خودسرانه یک جانبه با اجماع جایگزین می شود.

اگر پیامدهای آن را نمی فهمید ، توجه نمی کنید.

اگر نمی فهمید که چگونه پول فیات کار می کند ، واجد شرایط نیستید که قضاوت کنید موفق باشید یا نه ، دوره ای موفق خواهد بود. به همان اندازه ، اگر شما سازوکارهای استخراج معدن ، فناوری اساسی را که قدرت رمزنگاری و یا اقتصاد کمبود قدرت را درک می کند ، واجد شرایط نیستید که به کسی بگویید که چرا این یک انقلاب است.

بنابراین خود را آموزش دهید و بدانید که چرا اوضاع تغییر می کند ، از فن آوری زیربنای انقلاب قدردانی کنید. آنها می توانید بر پیشرفتی که این سیستم جدید می تواند تأثیر بگذارد تأثیر بگذارد. در غیر این صورت شما فقط یک حدس و تحصیل نشده تحصیل کرده هستید که می توانید صدمه بزنید تا صدمه بیشتری را به جای خوب آورد.

با تمام این واقعیت ها ، اگر به Crypto اعتقاد دارید ، اجازه دهید بازار به دست شما بیاید. درک کنید که موفقیت سیستم وابسته به یک باور غیرقابل باور است که در طول تاریخ ، نوآوری همیشه برهم زده است آنچه در حال حاضر وجود دارد. اگر یک سیستم بهتر باشد ، از نظر نمایی ، پس هیچ وقت قادر به ایستادن در راه پیشرفت نخواهید بود. به همین دلیلی که گوگل یاهو را نابود کرد و فیس بوک با شکست مای اسپیس ، بیت کوین و اتریوم پول را از بین می برد.

با همان روشی که آمازون خرده فروشی فیزیکی را وحشیانه کرده است ، Cryptocurrency بانک ها را ریشه کن می کند. اگر این اتفاق را نمی بینید ، توجه نمی کنید.

بگذارید غیر مؤمنان روز خود را بگذرانند ، اما در لحظه ای که بانک های مرکزی فشار کمتری را فشار دادند ، حکم اعدام سیستم عامل سرمایه داری را امضا کردند که جهان را انحصار می بخشید.

سرمایه داری اما به هر جایی نمی رود. Cryptocurrency صرفاً یک کشتی کارآمد است که امکان تحقق سرنوشت آشکار آن را فراهم می آورد.

پیشرفت بی امان است.

Cryptocurrency صرفاً یک آپدیت است