شوخی در آوریل Duolingo 'Prank Wure Viral شد. در اینجا آنچه شما می توانید از آن یاد بگیرید وجود دارد.

به دنبال تصویر مارک خود هستید؟ در اینجا چگونگی آموختن از شوخی روز ویروسی ویروس Duolingo در آوریل آورده شده است.

تصویر صفحه: Duolingo / YouTube

توسط Dakota Shane

بین روزهای طولانی تر و گل های شکوفه ، چیزهای کاملی وجود دارد که باید در مورد زمان بهار دوست داشته باشید. با این حال ، زیرا ...