جدول کلاه 101

اگر یک ایده به اندازه کافی خوب باشد ، و تیم به اندازه کافی قوی باشد که به یک عرشه زمین یا نسخه ی نمایشی محصول احتیاج نداشته باشند ، VC ها هنوز هم نیاز به این سند دارند - یک جدول سرمایه گذاری (که اغلب به کلاه جدول) کوتاه می شود - قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری.

به عبارت ساده ، یک جدول کلاه ثبت نام سهامداران یک شرکت و میزان مالکیت آنهاست. متأسفانه ، به عنوان یک شرکت بالغ ، جدول کلاه به یک جانور بسیار پیچیده تر تبدیل می شود. اما عرق نکنید ، ما تمام تلاش خود را برای توضیح همه این موارد در این مقاله خواهیم کرد. جدا از ضبط اطلاعات مربوط به مالکیت ، جدول کلاه سرمایه گذاران و بنیانگذاران را قادر می سازد که ارزش مالکیت خود را در سناریوهای مختلف تجاری محاسبه کنند ، در نتیجه در صورت بروز این رویدادها ، آنها را در مذاکرات پیرامون تغییر در سهام سهم مالکیت کمک می کنند.

از همان ابتدا ، یک استارت قبل از بذر با دو مؤسس به همان اندازه توانا و متعهد به احتمال زیاد هر دو مؤسس را در اختیار دارد که هر کدام 50٪ از سهام نوپا را دارند ، بنابراین هیچ کس یک اضافه کاری پیچیده تورم را اضافه نمی کند.

شکل 1. جدول سرمایه گذاری به عنوان مثال سرمایه گذاری قبل از بذر

با گذشت زمان ، سهام عدالت راه اندازی معمولاً در سه استخر زیر قرار می گیرد:

1. استخر سهام مشترک (برای بنیانگذاران ، کارمندان ، فرشتگان و مشاوران) 2. استخر ترجیح سهام (برای سرمایه گذاران) 3. استخر سهام گزینه ها (برای مدیران ، مشاوران و کارمندان)

در مورد چگونگی تقسیم سهام در استخر بنیانگذاران ، هیچ پاسخی وجود ندارد ، اما یک گزینه محبوب مطرح شده توسط پروفسور ال. فرانک دمملر 'ماشین حساب پای بنیانگذاران' است - چارچوبی که براساس ابعاد زیر ، سهام بنیانگذار را تعیین می کند:

آ. نسل ایده؛ ب تهیه برنامه کسب و کار؛ ج تخصص دامنه؛ د تعهد و ریسک؛ ه مسئولیت ها

اما بیشتر در این مورد در مقاله جداگانه.

1. مفاهیم کلیدی

قبل از اینکه به آنچه در جدول کلاه مرحله بعدی به نظر می رسد شیرجه دهیم ، در اینجا 5 مفهوم اصلی برای درک وجود دارد:

1.1 مشترک در مقابل سهام ترجیحی سهام مشترک - ابتدایی ترین حقوق ، امتیازات و ترجیحات مربوط به کسانی که آنها را در اختیار دارد ، اعم از حقوق افشای عملکرد شرکت یا اعمال درجه ای از کنترل بر عملکردها ، اعطا می کنید. به طور معمول توسط بنیانگذاران ، کارمندان و فرشتگان برگزار می شود. سهام ترجیحی - بیش از آنچه که توسط سهام مشترک ارائه شده است ، حقایق اضافی را تقسیم کنید ، به طور کلی اولویت را به دارنده امنیت بازده شرکت در یک رویداد انحلال می دهید.

شکل 2. مالکیت طبق مرحله (منبع: Capshare)

1.2 مشارکت در مقابل سهام مشارکتی که ترجیح داده نشده است مشارکت کننده - مبلغ سرمایه گذاری کامل آنها و سهم طرفداری از مالکیت باقیمانده در یک رویداد انحلال را دریافت می کند. سهام ممتاز مشارکت نشده - مبلغ کل سرمایه گذاری خود را دریافت می کند یا سهم طرفداری در مبلغ نقدینگی.

شکل 3. بازده مشارکت در مقابل بازده غیر مشارکتی

1.3 یادداشت های قابل تبدیل قابل توجه (اوراق قرضه قابل تبدیل) - توافق نامه های بدهی با گزینه خرید سهام با تخفیف در دور بعد است. این موارد معمولاً در دور بذر / سری A مشاهده می شود که در آن خطر بیشتری برای عدم موفقیت راه اندازی وجود دارد. یک تبدیل معمولی دارای نرخ بهره 10٪ and و تخفیف برای دور بعدی 20٪ است.

1.4 برنامه مالکیت سهام کارمندان ESOP - ESOP) سهامداران مالکیت را برای کارکنان فراهم می کند تا منافع خود را با شرکت تراز کنند. ESOP به کارمندان این حق را می دهد که سهام خود را در یک شرکت با قیمت ثابت خریداری کنند و عموماً به عنوان بخشی از بسته پاداش کارمندان توزیع می شود. به عنوان یک مکانیسم تشویقی ، ESOP ابزاری قدرتمند برای استفاده زود هنگام در زمان زندگی یک شرکت است ، به ویژه هنگامی که جریان نقدی محدود داشته باشد.

1.5 رقت

کاملاً رقیق شده٪ cap سهام - غالباً در جداول درپوش مرحله بعد ، یک ستون٪ کاملاً رقیق شده برای نشان دادن ساختار مالکیت وجود دارد که باید تمام نکات و گزینه های قابل تبدیل در کلاه استفاده شود. در مورد افزایش ، معمولاً بنیانگذاران ابتدا از سرمایه خود صرفنظر می کنند ، از این رو سهم خود را در شروع کارشان کاهش می دهند.

ضد رقیق شدن - یک ماده استاندارد در قراردادهای سهامدار سرمایه گذار که از رقیق سهام آنها پس از انتشار سهام جدید جلوگیری می شود. همچنین یک اقدام پیشگیرانه / محافظ / محافظه کار در نظر گرفته شده است.

رقیق کردن کامل ریسک - در شرایطی که یک سرمایه گذار با حمایت از این بند در دور قبلی قیمت بالاتری را به ازای هر سهم پرداخت کند (مثلاً 10 دلار / سهم با 20 درصد سهام) ، این بند به این سرمایه گذار اجازه می دهد تا سهام خود را در یک سهام حفظ کند. دور بعدی با تبدیل سهام خود (5 دلار در هر سهم ، دو برابر کردن مقدار سهام) به قیمت پرداخت شده در دور قبل. این شرط می تواند باعث افزایش ارزش در ارزش های بالاتر شود زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است مقدار نامتناسب سهام را در اختیار داشته باشند ، به ویژه اگر این بند در مرحله اولیه استفاده شود.

رقت متوسط ​​وزنی - این یک بند استاندارد صنعتی است که با در نظر گرفتن تفاوت در تعداد سهام صادر شده به یک سرمایه گذار جدید در قیمت دورهای فعلی ، در مقابل قیمت دورهای قبلی و میزان رقت ، از سرمایه گذار اولیه محافظت می کند. متحمل افزایش

2. پیشرفت جدول CAP:

با راه اندازی مسیر جدید ، راه اندازی مجدد ممکن است نیاز داشته باشد تا با افزایش سرمایه بیشتر (سرمایه گذاری مجدد) اما به هزینه سهام بنیانگذار در این مسیر سوخت گیری کنید. در اینجا است که جداول درپوش می تواند بسیار کثیف باشد ، به خصوص وقتی 50 سرمایه گذار روی میز دارید ، هرکدام ترجیحات انحلال یا رقیق کردن خود را دارند.

شکل 4. چرخه تأمین مالی راه اندازی

2.1 تنظیمات اضافی در مورد انحلال

اگر هرکدام از این سرمایه گذاران 50+ ترجیحی برای انحلال یا رقیق کردن خود را داشته باشند ، فشارهایی که روی ارزش سهام بنیانگذار و گزینه های انتخابی ایجاد می کند ، می تواند به آسانی سهام شرکت های بنیانگذار و مدیریت را خرد کند. چنین بار ممتازی می تواند منجر به عدم تمایل تیم مدیریت شود و از توانایی شرکت در بستن سرمایه گذاران با کیفیت جدید جلوگیری کند.

برای جلوگیری از این ، یک تیم مؤسس دو مسیر دارد. 1) با همه سرمایه گذاران بطور مساوی رفتار کنید و ترجیحات انحلال را استاندارد سازی کنید ، یا 2) ترجیحات انباشته شده را داشته باشید تا بازده سرمایه گذاران بعدی در اولویت قرار گیرد.

2.2 مشارکت بیش از حد

گرچه ممکن است سرمایه گذاران با ترجیحات شرکت کننده ، از بازدهی بیشتر بهره مند شوند (شکل 4 را ببینید) ، اما برای افزایش سرمایه مرحله بعدی مسئله جدی است. سرمایه گذاران جدید نیز از نظر عقلانی موضع مشارکت خواهند گرفت زیرا ممکن است بازده بالاتری نیز کسب کنند ، اما این ترجیحات شرکت کننده همانطور که قبلاً گفته شد ارزش سهام برای سهامداران موجود را بالا می برد و رقیق می کند. به این ترتیب ، استاندارد صنعت برای شرکتهای سرمایه گذاری دارای ترجیحات انحلال غیر شرکت کننده است.

2.3 رویدادهایی که جدول کلاه را تغییر می دهند

شکل 5- اثرات رویدادهایی که جدول کلاه را تغییر می دهند

2.4 مثال: جدول درپوش سری B

شکل 6. جدول درپوش سری B

3. تجزیه و تحلیل:

از طریق لنزهای سرمایه گذاری ، هدف جدول در ابتدا از این مسئله مشخص می شود که آنها قبل از تصمیم سرمایه گذاری ، هیچ پرچم قرمز ندارند ، سپس برای تجزیه و تحلیل سناریو باید سرمایه گذاران جدید خریداری یا سهام را صادر کنند و در آخر به تجزیه و تحلیل پرداخت (آبشار) بپردازند. برای محاسبه بازده کلی سرمایه گذاری آنها. در زیر هر یک از این فصل های طول عمر کلاه را لمس خواهید کرد:

3.1 پرچم قرمز

در اینجا چندین پرچم قرمز آسان تر برای مشاهده وجود دارد:

 • بسیاری از سهامداران در مرحله اولیه راه اندازی
 • سهامداران مشکوک یا مشکل با سهام عدالت غیر بدیهی
 • یک استخر کوچک یا غیر وجود ESOP در مرحله اولیه راه اندازی
 • استخر سهام پایین موسس در مرحله اولیه راه اندازی

... و چند پرچم سخت تر برای کشف:

 • ترجیحات انحلال ناسازگار و انباشته شده
 • ساختارهای یادداشت قابل تبدیل دیوانه ساخته شده در دور پل ها (به عنوان مثال سری A-2 ، A-3)

3.2 تحلیل سناریو

با استفاده از تجزیه و تحلیل سناریو به شکل 3. ، 5. و 6. می توان برای درک اثرات کامل هر یک از این رویدادهای ذکر شده در شکل 5. و اینکه چگونه طیف وسیعی از معیارهای ارزشیابی می توانند پویایی یک دور بودجه را تغییر دهند ، استفاده می شود. در اینجا مثالی با استفاده از جداول داده آورده شده است:

شکل 7. جداول داده ها برای تجزیه و تحلیل سناریو

3.3 تجزیه و تحلیل آبشار

در آخر ، از آنالیز آبشار برای محاسبه پرداخت کلیه سهامداران با تمام ملاحظات زیر در نظر گرفته شده استفاده می شود:

 • گزینه ها و ضمانت نامه ها
 • حقوق تبدیل
 • حقوق و مشارکتهای مشارکت
 • سود سهام تجمعی
 • ترجیحات مربوط به انحلال
 • سود سهام PIK

در انجام یک تحلیل آبشار با استفاده از جدول کلاه ، هم سرمایه گذاران و هم کارآفرینان می دانند که در صورت وقوع این رویداد ، میزان خروج یکدیگر چیست.

شکل 8. ارزش های آبشار بنیانگذار جمع بر اساس مرحله ($ m) (منبع: Capshare)

در مورد جدول جدول 102 با ما همراه باشید ، جایی که ریاضیات را با عمق بیشتری طی خواهیم کرد.

برای هر گونه سؤال در ضمن ، در صورت تمایل به من در این آدرس مراجعه کنید: [email protected]

برای اطلاعات بیشتر در مورد درک مکانیک یک جدول درپوش ، بررسی کنید:

معاملات سرمایه گذاری توسط برد فلد
اسرار جدول مخفی کلاه توسط Yael Elad ، Aleph VC
جدول سرپوشیده 101: پایین آمدن به مبانی با مدیر عامل شرکت Capshare جرون پل ، توسط کریس راول ، استارت آپ های Beehive