7 چیز واقعاً افراد موفق هرگز انجام نمی دهند

چه چیزی افراد موفق را از کسانی که نیستند متمایز می کند؟ روش های زیادی برای نزدیک شدن به آن سوال وجود دارد ، اما یکی از قدرتمندترین ها نیز یکی از ساده ترین هاست.

این یک عادت است. در تجارت و زندگی ، اگر واقعاً می خواهید موفق شوید ، برخی از عادات کار می کنند و عادات دیگری نیز وجود دارد که هرگز نباید آنها را تکرار کنید.

اگر به اندازه دلخواه خود موفق نیستید و می دانید که می توانید بهتر عمل کنید ، عادت افراد موفق را کپی کنید.

به همان اندازه مهم ، هر یک از عادت های خود را که شما را عقب نگه می دارد ، از بین ببرید. در اینجا هفت نامزد برتر - عادت هایی که افراد موفق هرگز به آنها اجازه نمی دهند:

1. باور داشتن می توانید همه را خوشحال کنید.

هنگامی که واقعاً فهمید که خوشحال کردن از همه غیرممکن است ، یاد می گیرید که حتی سعی نکنید سعی کنید. این چیزی نیست جز دستور العمل فاجعه ، بدبختی و ناامیدی - و یکی از بزرگترین کلیدهای شکست.

2. تکرار اولین بار چه کار نکرده است.

چه در شغل ، چه در شغل و چه در رابطه ، افراد موفق همان اشتباهات را تکرار نمی کنند. اگر اولین بار کار نکرد ، آنها دوباره سعی نمی کنند انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشند. افراد موفق می دانند که اشتباهات برای یادگیری است نه برای تکرار.

3. قبول رضایت کوتاه مدت نسبت به ارزش بلند مدت.

افراد موفق می دانند که کار زمان می برد و این روزمره آسیاب است که در پایان آنها را به رویاهای خود می رساند. این قدم های دردناک کوچکی است که روز به روز می روید و در آینده به نفع شما خواهد بود. اگر بتوانید آن را از طریق درد به دست آورید ، به دست می آورید.

4- سازگاری با خود برای جا افتادن.

افراد موفق هرگز سعی نمی کنند خود را متناسب با جمعیت متناسب سازند. آنها می فهمند که آنها چه کسانی هستند ، هستند و سعی نمی کنند خود را برای دیگران تغییر دهند. خبر بد این است که اگر می خواهید موفق شوید ، قرار نیست با همه سازگاری داشته باشید. خبر خوب این است که بزرگواران هرگز چنین نمی کنند.

5. اعتماد به چیزی که به نظر می رسد خیلی خوب است که درست باشد.

مهم نیست که چقدر چیز عالی روی سطح به نظر برسد ، افراد موفق با احتیاط خود را انجام می دهند و مطمئن می شوند که آنچه می بینند دارای ارزش واقعی است و شایسته وقت خود است. آنها می دانند که وقتی چیزی خیلی صادق به نظر می رسد درست نیست ، احتمالاً اینگونه است.

6. چشم ها را از بین می برد.

یک ویژگی که تقریباً همه افراد موفق مشترک هستند تمرکز است. آنها هرگز چشم ها ، رویاها و اهداف خود را از بین نمی برند. آنها کاری را که باید انجام دهند انجام می دهند و آن را با عزم دقیق انجام می دهند. افرادی که موفق هستند می دانند به کجا می روند و به همین دلیل آنها موفق می شوند. به همین سادگی.

7. جدا شدن از واقعیت.

شما که در داخل هستید باید همان چیزی باشد که در بیرون منعکس می شود. در لحظه ای که یک ارتباط بین این دو وجود دارد ، در خودتان ناخوشایند وجود دارد. موفقیت مستلزم این است که شما تمام قسمت های خود را - چه در داخل و چه در خارج - آورده اید و همه چیز را در همگام نگه دارید. کار ساده ای نیست ، اما افرادی که موفق تر هستند ، هرگز خود را به موفقیت نمی رسانند.

از امروز شروع به بررسی عادات خود کنید ، تعیین کنید که چه چیزی شما را به سمت موفقیت و چه راههایی سوق می دهد و تغییراتی را که لازم دارید - به خاطر آینده خود - ایجاد کنید.

این پست مفید بود؟ لطفا روی دکمه زیر ضربه بزنید! #متشکرم

در اصل در Inc.com منتشر شد